สงขลา หวั่นโควิดกลับมาระบาด ผู้ว่าฯ สั่งเข้มห้าม ขรก.ออกนอกพื้นที่

ผู้ว่าราชการ สงขลา ได้มีแนวทางให้กับข้าราชการในพื้นที่ จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยออกมาตราการเพิ่ม ห้ามข้าราชการกับเจ้าหน้าที่รัฐออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต หากมีเรื่องจำเป็นในกรณีหัวหน้า นายอำเภอ นายก ให้มาขออนุญาตกับทางผู้ว่าราชการ สงขลา

         ผู้ว่าฯ สงขลา ได้บอกว่า กรณี พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มาขออนุญาตกับหัวหน้าต้นสังกัด เป็นลายเซ็น กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ขออนุญาตกับนายอำเภอพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นลายเซ็น รวมถึงข้าราชการที่ออกนอกพื้นที่ไปในจังหวัดที่มีการติดเชื่อโควิด-19 เมื่อกลับมาจะต้องกักตัว14วัน เพื่อที่จะรอดูอาการ และให้ทำงานนอกพื้นที่ และมีให้บังคับใช้ในวันที่ 28 เมษายน