อนุทิน คาดประกาศ โควิด-19 เป็นโรคที่อันตรายลงราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการเตรียมประกาศให้โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่ออันตราย ว่า ประกาศดังกล่าวนั้นน่าจะลงราชกิจจานุเบกษา ได้ภายในระยะ 1-2 วันนี้

ซึ่งมาตรการควบคุมนั้นได้ถูกกำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในขณะเดียวกันนั้นฝ่ายแพทย์ก็ได้พยายามที่จะทำทุกวิถีทาง ที่จะสร้างความมั่นใจว่าประชาชนนั้นจะต้องปลอดภัย โดยพยายามที่จะไม่ไปรบกวนวิถีชีวิตปกติหากไม่จำเป็น แต่ถ้าหากจำเป็น เราก็สามารถที่จะออกมาตรการต่างๆ โดยอาศัยประกาศฉบับนี้ได้ และนี่คือประโยชน์ของการประกาศให้โรคดังกล่าวนั้นเป็นโรคอันตราย ยังไงก็ตาม ไม่ว่าจะมีประกาศดังกล่าวออกมาหรือไม่ มาตรการที่เราทำอยู่นั้นมันล้ำหน้าไปแล้ว

เมื่อถามว่าตัวยาที่ทางการจีนนั้นกำลังจะส่งมาช่วยรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นในประเทศไทย นายอนุทิน ได้กล่าวว่า ตัวยาดังกล่าวนั้นมีทั้งที่มาจากการซื้อ และมาจากที่เขาส่งมาช่วยเหลือเรา ซึ่งในขณะนี้ตัวยาบางส่วนได้ถูกส่งมาถึงเราแล้ว โดยภาพรวมในปัจจุบันนั้นถือว่ายามีปริมาณที่เพียงพอ ถ้าไม่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นที่น่ายินดีว่าหน่วยงานราชการทุกแห่ง และองค์กรภาคเอกชนต่างๆได้ออกมาออกประกาศไม่ให้บุคลากรของตัวเองนั้นออกเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมของโรคระบาด โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกัน