ฮ่องกง แจกเงินประชาชนคนละ 4 หมื่นบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

27 กุมภาพันธ์ ทางรัฐบาล ฮ่องกง นั้นได้มีแผนจะแจกเงินราว 1,300 ดอลลาร์ หรือ ประมาณ 40,000 บาทไทยให้ชาวฮ่องกงทุกคนที่อายุเกิน 18 ปี เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งโคโรนาไวรัส และจากการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อ

ขณะนี้ฮ่องกงได้มีปัญหาขาดดุลงบประมาณอยู่เกือบๆ 5,000 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าการขาดดุลของงบประมาณซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีนี้ และจะยังมีอยู่ต่อไปในช่วง5ปีข้างหน้า